Privacybeleid

Artikel 1: Doel

Deze « Gebruiksvoorwaarden » zijn bedoeld de wettelijke randvoorwaarden voor het verlenen van diensten ter plaatse dagelijksfun en het gebruik ervan door de « gebruiker ».

De voorwaarden moeten door elke gebruiker die toegang tot de site worden aanvaard. Zij vormen het contract tussen de site en de gebruiker. Toegang tot de site door de gebruiker betekent aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden.

In geval van niet-aanvaarding van de voorwaarden en vermeld in dit contract voorwaarden, moet de gebruiker opgeven toegang diensten aangeboden door de site.
dagelijksfun behoudt zich het recht voor op elk moment eenzijdig wijzigen van de inhoud van deze gebruiksvoorwaarden.

ARTIKEL 2: Colofon

De eigenaar en / of uitgever is een bedrijf.

Eigenaar en de website van de uitgever: AJL MEDIA

Verantwoordelijke publicatie: AJL MEDIA

contact ( @ ) buzzissime.com

Hébergeur : 1 & 1 Internet Ltd.

ARTIKEL 3: Definities

Deze bepaling is bedoeld om de verschillende essentiële voorwaarden van het contract te definiëren:

User: deze term verwijst naar iemand die de site of een van de aangeboden door de site maakt gebruik van de diensten.
Gebruiker Inhoud: Dit is de door de gebruiker binnen de site gegevens.
Lid: Gebruiker wordt een lid wanneer die op de site.
Gebruikersnaam en wachtwoord: Dit is alle informatie die nodig is om een ​​gebruiker te identificeren op de site. De gebruikersnaam en wachtwoord in om toegang tot de user services gereserveerd voor leden van de site toe te staan. Het wachtwoord is vertrouwelijk.

ARTIKEL 4: Toegang tot diensten

De site geeft de gebruiker toegang tot de volgende diensten:

Informatie producten;
plaatsen van reacties
De site is gratis toegankelijk overal en op elke gebruiker met toegang tot het internet. Alle kosten die de gebruiker toegang tot de service (hardware, software, internet, enz.) Zijn afhankelijk.

Voor zover van toepassing:

De niet-leden gebruiker heeft geen toegang tot alleen de leden-diensten. Hiervoor moet hij zich identificeren met zijn login en wachtwoord.

De website maakt gebruik van alle middelen tot haar beschikking om de kwaliteit van de toegang tot de diensten te waarborgen. De eis betekent is, is de site niet verbinden zich ertoe om dit resultaat te bereiken.

Elke gebeurtenis te wijten aan een geval van overmacht die resulteren in een netwerk uitvalt of de server is niet aansprakelijk voor dagelijksfun aannemen.

Toegang tot de diensten van de site kan op elk moment worden onderworpen aan onderbreking, ophanging, een verandering zonder kennisgeving voor het onderhoud of voor een ander geval. De gebruiker verbindt er zich enige schadevergoeding na de onderbreking, schorsing of wijziging van deze overeenkomst niet te krijgen.

De gebruiker heeft de mogelijkheid om de site te contacteren via e-mail op contact [at] dagelijksfun.com.

Artikel 5: Intellectuele Eigendom

De handelsmerken, logo’s, borden en andere content van de site is onderworpen aan de bescherming van de Code van het intellectuele eigendom en in het bijzonder door het auteursrecht.

De gebruiker zal de voorafgaande goedkeuring van de site voor elke reproductie, publicatie, kopieën van andere inhoud te verkrijgen.

De Gebruiker stemt ermee in om de inhoud van de website te gebruiken in een zuiver particuliere instelling. Gebruik van content voor commerciële doeleinden is ten strengste verboden.

Enige inhoud geplaatst door de Gebruiker is de verantwoordelijkheid. De gebruiker zal geen inhoud die de belangen van derden kunnen schaden uploaden. Elke juridische actie geïnitieerd door een derde partij tegen de benadeelde site zal worden ondersteund door de gebruiker.

Gebruiker inhoud kan worden op elk gewenst moment en om welke reden dan ook verwijderd of gewijzigd door de site. De gebruiker geen rechtvaardiging en kennisgeving voorafgaand aan de verwijdering of wijziging Gebruikers Inhoud ontvangt.

ARTIKEL 6: Tracking, cookies en reclame

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (« Google »). Google Analytics maakt gebruik van cookies, tekstbestanden die op uw computer zijn, de website te helpen analyseren gebruik van de site door de gebruikers. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) gegevens wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit gericht aan de editor en het verstrekken van andere diensten met betrekking tot website-activiteit en het gebruik van internet. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien vereist door de wet of wanneer deze derden de informatie namens Google, waaronder met name de uitgever van deze site over te dragen. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens van Google. U kunt het gebruik van cookies uitschakelen door de juiste instellingen te selecteren in uw browser. Echter, kan een dergelijke deactivering het gebruik van bepaalde functies van deze site te voorkomen. Door het gebruik van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de hierboven beschreven doeleinden.

Deze site maakt ook gebruik van Doubleclick voor Publisher, als een derde partij, Google gebruikt cookies om Google Adsense advertenties en Ad Exchange-advertenties op deze site. Met de DART-cookie, Google past dienen advertenties aan gebruikers op basis van hun bezoek aan deze site. Gebruikers kunnen het gebruik van de DART-cookie uitschakelen door naar de pagina van de privacy regels die gelden voor het inhoudsnetwerk en Google-advertenties. Leveranciers en derden advertentienetwerken uitgezonden advertenties op deze site. U kunt een aantal van deze cookies van derden ter plaatse uit te schakelen. U kunt u ook hulp van het Network Advertising Initiative uitschakeling plaats.

Artikel 7: Persoonlijke gegevens

De gevraagde voor opname in de site informatie nodig zijn en die nodig zijn voor de creatie van de rekening van de gebruiker. In het bijzonder, kan het e-mailadres worden gebruikt door de site om de administratie, het beheer en de exploitatie van de dienst.

De site biedt de gebruiker een verzameling en verwerking van persoonsgegevens in de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer in overeenstemming met de wet Nr 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot computers, bestanden en vrijheden. Paragraaf 39 en 40 van de wet van 6 januari 1978, de gebruiker heeft een recht van toegang, rectificatie, annulering en oppositie van hun persoonsgegevens. De gebruiker zal dit recht uitoefenen via:

een contactformulier;
per e-mail naar contact [at] dagelijksfun.com;

Artikel 8: Aansprakelijkheid en overmacht

De bronnen van de beschikbare informatie op de site wordt geacht betrouwbaar. De plaats het recht van een niet-garantie van de betrouwbaarheid van bronnen. De informatie op de site informatie zijn uitsluitend voor informatieve doeleinden. Zo is de gebruiker alleen draagt ​​de volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik van de informatie en inhoud van deze site.

De Gebruiker garandeert zijn wachtwoord geheim te houden. Elke openbaarmaking van het wachtwoord, ongeacht de vorm, is verboden.

De gebruiker het risico geassocieerd met het gebruik van zijn gebruikersnaam en wachtwoord neemt. De website neemt geen verantwoordelijkheid.

Elk gebruik van de dienst door de gebruiker die direct of indirect het gevolg schade moet worden vergoed in het voordeel van de site.

Optimale garantie van veiligheid en vertrouwelijkheid van de verzonden gegevens wordt niet geleverd door de site. Echter, de site is vastbesloten om alle nodige middelen te voeren om beter te zorgen voor de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens.

De website kan niet verantwoordelijk in geval van overmacht of onvoorspelbaar en onoverkomelijk derde worden gehouden.

ARTIKEL 9: Hyperlinks

Veel uitgaande links aanwezig zijn op de site, maar de webpagina’s, waar deze links leiden niet bezighouden de verantwoordelijkheid van dagelijksfun die geen controle van deze links heeft.

De gebruiker dan ook verboden om de site verantwoordelijk voor de inhoud en de middelen met betrekking tot deze uitgaande links in te voeren.

ARTIKEL 10: Contract Verandert

De website behoudt zich het recht voor op elk moment de voorwaarden in het contract bedongen wijzigen.

ARTIKEL 11: Duur

De looptijd van dit contract is voor onbepaalde tijd. De overeenkomst wordt van kracht met betrekking tot de gebruiker van het gebruik van de service.

ARTIKEL 12: Publicatie door de Gebruiker

De site biedt leden de mogelijkheid om opmerkingen en artikelen plaatsen.

In haar publicaties, het lid verbindt zich ertoe de regels van de Netiquette en de regels van de rechtsstaat te eerbiedigen.

De site heeft een matiging van publicaties en behoudt zich het recht voor om hun aanvraag online te weigeren, zonder dat te rechtvaardigen naar het lid.

Het lid blijft houder van al haar intellectuele eigendomsrechten. Maar door het publiceren van een publicatie op de site, het levert aan de uitgeverij van de niet-exclusief en gratis recht te vertegenwoordigen, reproduceren, aanpassen, wijzigen, verspreiden en distribueren van de bekendmaking ervan, rechtstreeks of via een geautoriseerde derde partij, de hele wereld, op een ondersteuning (digitaal of fysiek), voor de duur van de intellectuele eigendom. De Lid name geeft het recht om de publicatie te gebruiken op het internet en op de mobiele telefoonnetwerken.

De uitgever verbindt zich ertoe de naam van het lid naast elkaar te gebruiken voor publicatie op te nemen.